Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma sul­jet­tiin – Kui­va­lai­sia huo­let­taa mat­ka­kus­tan­nuk­set Iihin

Kuivaniemen terveysasema sulkeutui maaliskuussa koronavirusepidemian takia.

Kui­va­nie­men ter­veys­a­se­ma sul­keu­tui per­jan­tai­na ja pysyy sul­jet­tu­na 16.8. saak­ka. Oulun­kaa­ren pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta päät­ti vii­me kes­ki­viik­ko­na, että toi­min­ta ja resurs­sit kes­ki­te­tään Iin ter­veys­a­se­mal­le. Näin pal­ve­lui­den tuo­tan­to voi­daan tur­va­ta koro­nae­pi­de­mian aika­na. Suo­mes­sa vii­me tiis­tai­na käyt­töön ote­tut val­mius­lait anta­vat viran­omai­sil­le oikeu­den teh­dä toi­min­nal­li­sia muu­tok­sia pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­sen tur­vaa­mi­sek­si. Pal­ve­lu­tuo­tan­to­lau­ta­kun­ta tote­si pää­tös­tä teh­des­sään, että koro­nae­pi­de­mia tulee aiheut­ta­maan ter­vey­den­huol­lon ja sen hen­ki­lös­tön…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus