Yrit­tä­jät ovat ahtaal­la koro­nan takia

Moni liike on sulkeutunut tai muuttanut aukioloaikojaan koronavirusepidemian takia.

Ran­ta­poh­jaan alu­een yrit­tä­jäyh­dis­tys­ten puheen­joh­ta­jat pel­kää­vät koro­nae­pi­de­mian vai­ku­tuk­sia eten­kin pie­ny­rit­tä­jiin, joi­ta alu­eel­la on pal­jon. Hal­li­tuk­sen toi­miin yrit­tä­jien ahdin­gon hel­pot­ta­mi­sek­si ollaan enim­mäk­seen tyy­ty­väi­siä. Hau­ki­pu­taan Yrit­tä­jät ry:n puheen­joh­ta­ja Jon­na Kur­vi­nen tote­aa, että koro­na­vi­ruse­pi­de­mian yrit­tä­jil­le aiheut­ta­mia tun­te­muk­sia on vai­kea kuva­ta. – Tämä on aika eri­kois­ta ja kama­laa, olo on epä­us­koi­nen. On huo­li kaik­kien yrit­tä­jäys­tä­vien puo­les­ta, mitä kaik­kea vie­lä tulee… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus