Yli-Ii

Mart­to­jen myy­jäi­set Yli-Iis­sä

Yli-Iis­­sä jär­jes­tet­tiin jäl­leen jo perin­teek­si muo­dos­tu­neet jou­lu­myy­jäi­set. Seu­ra­kun­ta­ta­lol­la kävi vils­ke ja vili­nä kun Yli-Iin Mart­to­jen jär­jes­tä­mäs­sä tapah­tu­mas­sa hyö­ri niin myy­jiä…

Lue lisää

Len­to­pal­lo­tur­naus Yli-Iis­sä

Yli-Iin Nase­van ja Poh­­jois-Poh­­jan­­maan Lii­kun­nan ja urhei­lun Kylä­­ki­­säl­­li-hank­­keen jär­jes­tä­mä har­ras­te­len­to­pal­lo­tur­naus pelat­tiin Yli-Iis­­sä la 8.12. Tur­nauk­ses­sa oli­si ollut tilaa kuu­del­le jouk­ku­eel­le,…

Lue lisää

Kir­jas­to­ta­lon käyt­tö laa­je­ne­mas­sa Yli-Iis­sä: Tilo­ja kehi­te­tään olo­huo­ne-toi­min­ta­mal­lin mukai­sek­si

Yli-iiläi­­set sai­vat vas­ti­kään vas­tauk­sen kau­pun­gil­le jät­tä­mään­sä adres­siin kos­kien kau­pun­gin tilo­jen käyt­töä Yli-Iis­­sä. Adres­sis­sa ote­taan kan­taa kau­pun­gin tilo­jen käyt­töön ja vuo­kraa­mi­seen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to on valit­tu

Oulun nuo­ri­so­vaa­leis­sa annet­tiin ääniä kaik­ki­aan 4490. Nuo­ri­so­vaa­leis­sa valit­tiin Oulun nuo­ri­so­val­tuus­to ONE seu­raa­val­le kak­si­vuo­tis­kau­del­le 2019–2020. Uuteen Oulun nuo­ri­so­val­tuus­toon vuo­del­le 2019–2020 valit­tiin…“Joka aamu joki tun­tuu yhtä rak­kaal­ta”, Maa­lis­maan tör­mäl­lä on 90-vuo­ti­aan Lee­vi Lapin­kan­kaan elä­mä

Kui­vas­jär­vel­tä kotoi­sin ole­van isän ja maa­lis­maa­lai­sen äidin poi­ka Lee­vi Lapin­kan­gas on elä­nyt koko 90-vuo­­ti­­sen elä­män­sä samal­la Iijoen joki­tör­mäl­lä Yli-Iin Maa­lis­maas­sa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLäm­min kesä teki hyvää poroil­le

Poro­vuo­si kään­tyy koh­ti sadon­kor­juu­taan, syy­se­ro­tuk­set ovat käsil­lä. – Vuo­des­ta on tulos­sa hyvä, sum­maa Oijär­ven palis­kun­nan tuo­re poroi­sän­tä Hen­ri Siu­rua. Mit­ta­na.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus