Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähennykselle

HirvenmetsäŠstyskausi alkaa perinteisesti lokakuun toisena lauantaina. Rantapohjan alueelle myšönnettiin syksylle 2018 yhteensäŠ 1082 hirvenpyyntilupaa.

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si Ran­ta­poh­jan alu­eel­le 1082 hir­ven­pyyn­ti­lu­paa met­säs­tys­kau­del­le 2018. Lupia myön­net­tiin eni­ten Iin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le, jos­sa lupa­mää­rä kas­voi 30 pro­sen­til­la 652 hir­ven­kaa­to­lu­paan. Kii­min­gin-Yli­kii­min­gin riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­la pyyn­ti­lu­pia sen sijaan myön­net­tiin 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Riis­ta­pääl­lik­kö Har­ri Hepo-oja Suomen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus