Kuva­tai­teen päi­vän pie­net tai­tei­li­jat

Pirustuspajan vetäjä Pauliina Bomström (vas.) piirtää yhdessä Emma Heiskarin ja muiden lasten kanssa.

Tänä vuon­na tois­ta ker­taa vie­tet­tä­vä Kuva­tai­teen päi­vä kerä­si Hau­ki­pu­taan alue­kir­jas­toon usei­ta pie­niä tai­tei­li­joi­ta. Las­ten Miten kuva jat­kuu? –pii­rus­tus­pa­jaan oltiin tuo­tu val­mii­ta kuvien alku­ja, jot­ka lap­set sai­vat piir­tää ja väritt­tää lop­puuun. Pii­rus­tus­pa­jaa ohjan­nut kir­jas­ton­hoi­ta­ja Pau­lii­na Bom­ström uskoo muka­vin­ta kysei­sel­lä tyy­lil­lä teh­des­sä ole­van se, kun saa käyt­tää niin pal­jon mie­li­ku­vi­tus­ta, mut­ta kui­ten­kin ilman aloit­ta­mi­sen tus­kaa. –Ja kai­ken­lai­sia…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus