Uut­ta vesi­put­kea Olhavajokivarteen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ensin met­sä­työ­ko­neet rai­va­si­vat tien­vart­ta, sit­ten ilmaan­tui kai­vin­ko­nei­ta ja muu­ta­kin ras­kas­ta kalus­toa Oijär­ven­tien var­rel­le Kont­ti­lan­tien ris­teyk­seen. Ohi­kul­ki­joi­ta ja kylä­läi­siä­kin kum­mas­tut­ta­nut kai­ve­lu saa seli­tyk­sen­sä Iin vesi­lii­ke­lai­tok­sen käyn­nis­sä ole­vas­ta put­kis­to­työs­tä, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on Simp­pa­lan veden­pump­paa­mol­ta Olha­van suun­taan läh­te­vän vesi­joh­to­put­ken uusi­mi­nen. Samal­la put­ken sijain­ti muu­te­taan Oijär­ven­tien vart­ta seu­rai­le­vak­si. – Enti­nen vesi­joh­to on peräi­sin 1970 ‑luvul­ta ja se sijait­see muutamia… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus