Pou­taa riit­tää ja hei­nä kas­vaa Yli-Iin Karjalankylässäkin

Vielä löytyy vanhoja niittokoneita pellon laitamilta. Niittokone Yli-Iin Jakkukylässä Klasilan tilalla.

Met­säs­tys, kalas­tus ja kau­pan­käyn­ti oli­vat pit­kään pää­sään­töi­set toi­meen­tu­lon läh­teet. Kos­ka riis­taa riit­ti, niin maan­vil­je­lys­tä ei kan­nat­ta­nut har­joit­taa. Ensim­mäi­siä viit­tei­tä maan­vil­je­lyk­ses­tä Bal­tian alu­eel­ta on säi­ly­nyt ns. vasa­ra­kir­ves­kult­tuu­rin aika­kau­del­ta 3200–2350 ekr. Prons­si­kau­del­le 1500– 1000 ekr. voi­daan ajoit­ta a ensim­mäi­set pel­to­vil­je­lyt. Tääl­lä Perä­me­ren alu­eel­la ensim­mäi­siä viit­tei­tä vil­je­lyk­ses­tä löy­tyy mm. Raa­hen ja Tor­nion alu­eel­ta 300–400-luvuilta. Maan­vil­je­lys oli pit­kään polttoviljelyä… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus