‘’Kivi­kau­den nai­nen’’ Lynx Vil­den opet­taa erä­tai­to­ja Kie­ri­kis­sä

Lynx Vilden opettaa kurssilaiselleen Ana Piedadille valmistamansa kalahaavin kŠäyttö䚊.

Kie­rik­ki­kes­kus kiin­nos­taa maa­il­mal­la. Joka vuo­si Yli-Iin Kie­ri­kis­sä käy niin turis­te­ja kuin ammat­ti­lai­sia­kin eri puo­lil­ta maa­il­maa. Tänä vuon­na Kie­ri­kis­sä vie­rai­li kivi­kau­den nai­sek­si­kin kut­sut­tu Lynx Vil­den. Hän vetää koko kesän mit­tais­ta kurs­sia, joka hui­pen­tuu kol­men vii­kon pitui­seen kanoot­ti­ret­keen Poh­jois-Ruot­sin erä­maas­sa. Kym­me­nen oppi­las­ta eri puo­lil­ta maa­il­maa oppii kurs­sin aika­na sel­viy­ty­mään luon­nos­sa ilman mitään moder­nia tek­no­lo­gi­aa. Ryh­män tar­koi­tus on…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus