Tie­to­vi­sa 30.7.2018

Kysy­myk­set 1. Mon­ta­ko kiveä on lii­ken­ne­mer­kis­sä, joka varoit­taa sin­koa­vis­ta irto­ki­vis­tä? 2. Mitä metal­lia on heh­ku­lam­pun lan­ka? 3. Min­kä ihme­teon Jee­sus teki Kaa­naan häis­sä? 4. Mis­sä maan­osas­sa on Aasian ulko­puo­li­sis­ta vuo­ris­ta kor­kein? 5. Min­kä maa­lai­set mat­kai­li­jat kulut­ti­vat Suo­mes­sa eni­ten raa­haa hen­ki­löä koh­ti v. 2017? a) brit­ti­läi­set, b) yhdys­val­ta­lai­set, c) kii­na­lai­set, d) venä­läi­set 6. Kuka nykyi­sin Ylikiimingin… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus