Artikkelit joiden kirjoittaja on Kari Holma

Juuso Runt­ti, Hut­tu­ky­läs­tä eduskuntaan

Juuso Runt­ti (enti­nen Runt­ti­la, Man­ni­nen) syn­tyi Kii­min­gis­sä 2.3.1854. Hänen van­hem­pan­sa oli­vat maan­vil­je­li­jä Paa­va­li Runt­ti­la ja Lii­sa Hut­tu. Vai­mon­sa Marian (12.12 1851–25.11.1923) hän löy­si Hau­ki­pu­taan Holmasta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Oulun ensim­mäi­nen kirkko

Oulun­suun kyläs­sä on 1600-luvun alus­sa ollut noin 60 taloa ja ylem­pä­nä joki­var­res­sa noin 100 taloa. Oulun­sa­los­sa on ollut noin 30 taloa. Asuk­kai­ta koko alu­eel­la on ollut lähem­mäs 1 000.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausLuo­mi­sen tus­ka ja riemu

Hau­ki­pu­taan tai­deyh­dis­tys ry. ja Iin kir­jas­to jär­jes­ti­vät Iin Nät­te­po­ris­sa 5.11. ylei­sö­luen­non tee­mal­la Luo­mi­sen tus­ka ja Rie­mu. Esi­tel­möit­si­jä­nä toi­mi hau­ki­pu­taa­lai­nen Anna-Liisa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPark­ki Felix val­mis­tui vii­mei­sim­pä­nä Pate­nie­men varvilta

Pate­nie­men lai­va­var­vin perus­ta­mi­sa­jan­koh­ta­na pide­tään päi­vä­mää­rää 4.3.1856, kun oulu­lai­set kaup­pi­aat kokoon­tui­vat perus­ta­maan lai­van­ra­ken­nus­yh­tiö­tä. Yhtiön nimek­si tuli Oulun suu­ri lai­­va­­var­­vi- ja laivanrakennusyhtiö.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hän jät­ti jäl­jen: Sep­pä Hög­ma­nin jalanjäljillä

Iiläis­tä Yrjö Tii­roa käsit­te­le­väs­sä jutus­sa­ni ker­rot­tiin Ran­ta­poh­jas­sa hil­jat­tain, kuin­ka Yrjö Tii­ro yhdes­sä Iin kirk­ko­her­ra­na vuo­si­na 1961–1963 toi­mi­neen Esko Jaa­ti­sen kanssa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


San­te­ri Iva­lo – Vesai­sen pat­saan kummisetä

San­te­ri Iva­lo (9.6.1866–25.1.1937) on Iis­sä asu­neis­ta merk­ki­hen­ki­löis­tä huo­mat­ta­vin kult­tuu­ri­vai­kut­ta­ja. Hänen nimen­sä oli alun­pe­rin Her­man Alexan­der Ing­man. Iva­­lo-nimen hän otti vuonna.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hän jät­ti jäl­jen: Yrjö Tii­ro, iiläis­ten luottomies

Iis­sä 7.4.1902 syn­ty­nyt Yrjö Tii­ro oli todel­li­nen iiläis­ten luot­to­mies. Hän oli näky­väl­lä pai­kal­la Iin seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa vuo­si­na 1938–1965, Poh­­jois-Iin osuuskassan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Elä­mää Hol­man tilal­la Haukiputaalla

Hol­man tila sijait­see Hau­ki­pu­taan kirk­ko­tiel­lä. Van­hin Hol­ma on yksi alu­eem­me van­him­mis­ta talois­ta. Se oli­si raken­net­tu peri­mä­tie­don mukaan jo vuon­na 1726.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus