Veli Kor­te­sal­mi toi­voo, että yli-iiläi­siä­kin kuunneltaisiin

70 vuotta tŠäyttävän Veli Kortesalmen rakkaimpiin harrastuksiin kuuluvat laulu ja pianon soitto.

Muun muas­sa Yli-Iin kun­nan­joh­ta­jan ja Yli-Iin suur­alu­een yhteis­työ­ryh­män puheen­joh­ta­jan pes­teis­tä tut­tu Veli Kor­te­sal­mi täyt­tää 70 vuot­ta kes­ki­viik­ko­na 27.6. Juh­la­päi­vän Kor­te­sal­mi aikoo viet­tää per­heen ja läheis­ten seu­ras­sa, myö­hem­min syk­syl­lä on kui­ten­kin tar­koi­tus läh­teä jon­ne­kin kau­em­mas lomai­le­maan. Koko­päi­väi­nen kun­nan­joh­ta­ja Oulai­sis­ta kotoi­sin ole­va, Tam­pe­reen yli­opis­tos­sa opis­kel­lut, Kor­te­sal­mi pää­tyi Yli-Iihin, kun huo­ma­si kylän kun­nan­joh­ta­jan pai­kan ole­van haus­sa. – Tän­ne muutto… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus