Pii­lo­met­säs­sä tou­hu­taan ja viih­dy­tään

Lenne, Vilja, Maija ja Milla olivat mukana sekä Jämäkisa- että StarT-palkintojenhakumatkoilla. Lasten mielestä Piilometsässä parasta ovat leikit ja retkeily. Lasten taustalla on ekolato, jossa lapset nukkuvat päiväunet keväästä syksyyn.

Yli­kii­min­gin Reki­ky­läs­sä sijait­se­van päi­vä­ko­ti Pii­lo­met­sän väki on saa­nut juh­lia tänä kesä­nä mones­ta eri syys­tä. Mum­mo­la­mai­ses­sa päi­vä­ko­dis­sa toteu­te­taan aktii­vis­ta luon­to- ja ympä­ris­tö­kas­va­tus­ta, jon­ka tii­moil­ta Pii­lo­met­sän väki on teh­nyt eri­lai­sia kan­sain­vä­li­ses­ti­kin pal­kit­tu­ja pro­jek­te­ja.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus