Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Sprint­ti­suun­nis­ta­jat etsi­vät ras­te­ja Ylikiimingissä

Suun­nis­tuk­sen avoin Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sprint­ti­suun­nis­tuk­sen mes­ta­ruus­kil­pai­lu kisat­tiin Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa sun­nun­tai­na. Alu­eel­la näh­tiin kaik­ki­aan pari­sen sataa ras­te­ja etsi­vää suun­nis­ta­jaa pie­nis­tä alle 10-vuotiaista.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla

Lue lisää

Yli-Ii pitä­jä­ot­te­lu­voit­toon

Perin­tei­nen Kii­­min­­ki-Yli-Ii-Yli­­kii­­min­­ki-pitä­­jä­ot­­te­­lu kisat­tiin hyväs­sä sääs­sä Yli­kii­min­gis­sä per­jan­tai­na. Koro­na ei estä­nyt otte­lun jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta aiheut­ti nor­maa­lis­ta poik­kea­via jär­jes­te­ly­jä. Esi­mer­kik­si heit­to­paik­ko­jen käsihygienian.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Pop up ‑tori­päi­vä kiin­nos­ti Ylikiimingissä

Mar­jo Kert­tu­la ja Lei­la Jär­ven­pää jär­jes­ti­vät pop up ‑tori­päi­vän Yli­kii­min­gin Puna­koi­vun­to­ril­la lau­an­tai­na. – Koro­na on vie­nyt kaik­ki tapah­tu­mat, niin mietimme,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Ukon­maa­na­ho tai­pui avaus­kier­rok­sel­la Lei­no­sel­le Mart­ti­lan­har­jun juoksussa

Mart­ti­lan­har­jun juok­su kisat­tiin Yli­kii­min­gis­sä sun­nun­tai­na. Puna­koi­vun­to­rin kupeel­ta läh­ti mat­kaan ennä­tys­mää­rä juok­si­joi­ta kier­tä­mään Mart­ti­lan­har­jua ympä­ri. Yhden kier­rok­sen pituus oli 4,35 kilometriä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Myl­ly­kos­ken myl­lyä kunnostetaan

Myl­ly­kos­ken myl­ly sijait­see Nuo­rit­ta­joen ran­nal­la niit­ty­jen kat­vees­sa kes­kel­lä Nuo­rit­taa. Tou­ko­kuus­sa 1999 käyt­töön vihi­tyn myl­lyn päre­kat­to uusi­taan ahke­rien tal­koo­lais­ten voimin. –.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Päi­vi Lapin­lam­pi läh­tee sydän täyn­nä kii­tol­li­suut­ta koh­ti eläkepäiviä

Luo­kan­opet­taja Päi­vi Lapin­lam­pi hyväs­te­li oppi­laan­sa, työn­sä ja työyh­tei­sön­sä Yli­kii­min­gin kou­lul­la vii­me lau­an­tai­na, kun oli hänen 32 vuot­ta kes­tä­neen luo­kan­opet­ta­jau­ran­sa viimeinen.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olosuhteista

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiihtäjien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Hiki­hiih­dos­sa nau­tit­tiin hyvis­tä olosuhteista

Perin­tei­nen 51. Hiki­hiih­to siva­koi­tiin hyvis­sä olo­suh­teis­sa lau­an­tai­na. Lumi­ti­lan­teen vuok­si hiih­to siir­ret­tiin Yli­kii­min­gin kou­lu­kes­kuk­ses­ta Pyl­kö­na­hol­le, jos­sa ylei­sön oli help­po seu­ra­ta hiihtäjien.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Vele­mu oli Nuo­rit­tan poro­ki­so­jen nopein

Nuo­rit­tan perin­teis­ten poro­ki­so­jen kuu­man sar­jan ja vii­den­nen Erk­ki Päh­ti­län muis­toa­jon voit­toon kii­si Esa Tör­rön omis­ta­ma Vele­mu aja­ja­naan Jan­ne Ala­ta­lo. Velemun.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla


Kärp­pä-pelaa­jat odo­te­tul­la vie­rai­lul­la Ylikiimingissä

Oulun Kärp­pien jää­kiek­ko­pe­laa­jia vie­rai­li Yli­kii­min­gin kou­lul­la vii­me tiis­tai­na. Yli­kii­min­gin yksi­kös­sä kävi­vät hyök­kää­jät Jan­ne Peso­nen ja Mis­ka Huma­lo­ja ylä­kou­lu­lais­ten vie­rai­na. Vesalan.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Olet­te kir­jau­tu­neet sisään, mut­ta teil­lä ei ole aktii­vis­ta tilausta.

Tee tilaus tai kir­jau­du sisään toi­sil­la käyttäjätunnuksilla