Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Kai­nuun Ras­ti­vii­kol­la pal­jon suun­nis­ta­jia Ran­ta­poh­jan alueelta

54. Kai­nuun Ras­ti­viik­ko suun­nis­tet­tiin Puo­lan­gan Luh­ta­kan­kaan ja Äikän­vaa­ran maas­tois­sa vii­me vii­kol­la. Nel­jän kisa­päi­vän suun­nis­tus­viik­ko sisäl­si kak­si väli­päi­vää, joi­den aika­na suun­nis­ta­jat ehti­vät tutus­tua kai­nuu­lai­siin mai­se­miin, luon­to­koh­tei­siin sekä oheistapahtumiin.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup päät­tyi Vuotonjärvelle

Uis­te­lun Yli­­kii­­min­­ki-cup päät­tyi Vuo­ton­jär­vel­le per­­jan­­tai-ilta­­na. Vuo­tun­gin kalas­tus­kun­nan isän­nöi­mään pää­tös­ki­saan osal­lis­tui 34 vene­kun­taa. Kau­niis­sa kesäil­las­sa kala oli syön­nil­lään, sil­lä saa­liit olivat.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup jatkui

Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup jat­kui aurin­koi­ses­sa sääs­sä Juo­pu­lin­jär­vel­lä vii­me per­jan­tai­na. Juo­pu­lin­jär­vi Kun­toon ry/Parilan jär­jes­tä­mään tapah­tu­maan osal­lis­tui 36 vene­kun­taa. Juo­pu­lin kyläyh­dis­tys ry vas­ta­si tapah­tu­man kah­vios­ta, jon­ka ympä­ril­lä oli ylei­sön muka­va kokoon­tua vaih­ta­maan kuulumisia.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyi, Inka­la ja Holap­pa Jolos­jär­ven mestarit

Suo­sit­tu uis­te­lun Yli­kii­min­ki-cup käyn­nis­tyi Jolos­jär­vel­tä per­jan­tai-ilta­na. Jolok­sen Erän isän­nöi­mään avaus­ki­saan osal­lis­tui kaik­ki­aan 36 vene­kun­taa. Jär­jes­tä­jät arve­li­vat, että satei­nen sää saat­toi hie­man vai­kut­taa osal­lis­tu­ja­mää­rään. Sääs­tä huo­li­mat­ta uis­te­li­jat oli­vat kisas­sa hyvil­lä mie­lin, sil­lä koro­na­tauon jäl­keen cupia oli jo kovas­ti odotettu.


Ohjel­mal­li­sis­sa ilta­mis­sa viih­dyt­tiin Ylikiimingissä

Yli­kii­min­gin Nui­ja­mies­ten 100-vuo­tis­juh­la­vuo­den tapah­tu­mat aloi­tet­tiin ohjel­mal­li­sil­la ilta­mil­la Vesai­sen­lin­nal­la lau­an­tai­na. Ilta­mien ohjel­ma mukai­li samaa ohjel­ma­run­koa, jol­la seu­ran varain­ke­ruu aloi­tet­tiin tasan 100 vuot­ta sitten.
Napa­pii­ri-Juko­la suun­nis­tet­tiin Rova­nie­mel­lä – Nui­ja­mies­ten ja Hei­ton jouk­ku­eet par­haat Ran­ta­poh­jan alueelta

Koro­nan vuok­si Juko­lan ja Ven­lo­jen vies­tiä ei voi­tu jär­jes­tää vuon­na 2020. Ounas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran vuo­sien jär­jes­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työ ei kui­ten­kaan men­nyt huk­kaan, sil­lä Napa­pii­ri-Juko­la suun­nis­tet­tiin nyt elo­kuun lop­pu puo­lel­la Rovaniemellä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ter­vas­ra­veis­sa nau­tit­tiin moni­puo­li­ses­ta ohjelmasta

Juo­pu­lin ravi­ra­dal­la kisat­tiin Ter­vas­ra­vit sun­nun­tai­na. Sade­pil­vet kier­si­vät Juo­pu­lin kylä­ta­lon ja ravi­ra­dan ympä­ris­tön ja kisat pääs­tiin naut­ti­maan sateet­to­mas­ti. Ravit alkoi­vat 800 met­rin poni­läh­döl­lä, jos­sa Min­di Kuusis­ton ohjas­ta­ma Maa­ri Ji kier­si radan aikaan 3,03.

Suo­men­he­vos­ten 1 600 met­ril­lä voit­toon kii­si Jan­ne Mus­to­sen ohjas­ta­ma Lem­men Vie­mä ajal­la 41,2. Toi­sek­si tuli Eija Kör­kön ohjas­ta­ma Mell­man ja kol­man­nek­si Sami Ter­von ohjas­ta­ma Picaros.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hil­tu­nen ja Vim­pa­ri voit­toon Juopulinjärvellä

Joni Hil­tu­nen ja Timo Vim­pa­ri uis­te­li­vat voit­toon Juo­pu­lin­jär­ven kalas­tus­kil­pai­luis­sa vii­me lau­an­tai­na. Kak­si­kon voit­to­saa­liin koko­nais­pai­no oli hie­man yli yhdek­sän kiloa. Timo Vim­pa­ri nap­pa­si myös kisan suu­rim­man hau­en, jol­la oli pai­noa hui­keat 6,955 kiloa. Kisan suu­rin kala tar­ra­si Vim­pa­rin uis­ti­meen kisan puolivälissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus