Artikkelit joiden kirjoittaja on Pirjo Holappa

Napa­pii­ri-Juko­la suun­nis­tet­tiin Rova­nie­mel­lä – Nui­ja­mies­ten ja Hei­ton jouk­ku­eet par­haat Ran­ta­poh­jan alueelta

Koro­nan vuok­si Juko­lan ja Ven­lo­jen vies­tiä ei voi­tu jär­jes­tää vuon­na 2020. Ounas­vaa­ran Hiih­to­seu­ran vuo­sien jär­jes­te­ly- ja suun­nit­te­lu­työ ei kui­ten­kaan men­nyt huk­kaan, sil­lä Napa­pii­ri-Juko­la suun­nis­tet­tiin nyt elo­kuun lop­pu puo­lel­la Rovaniemellä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ter­vas­ra­veis­sa nau­tit­tiin moni­puo­li­ses­ta ohjelmasta

Juo­pu­lin ravi­ra­dal­la kisat­tiin Ter­vas­ra­vit sun­nun­tai­na. Sade­pil­vet kier­si­vät Juo­pu­lin kylä­ta­lon ja ravi­ra­dan ympä­ris­tön ja kisat pääs­tiin naut­ti­maan sateet­to­mas­ti. Ravit alkoi­vat 800 met­rin poni­läh­döl­lä, jos­sa Min­di Kuusis­ton ohjas­ta­ma Maa­ri Ji kier­si radan aikaan 3,03.

Suo­men­he­vos­ten 1 600 met­ril­lä voit­toon kii­si Jan­ne Mus­to­sen ohjas­ta­ma Lem­men Vie­mä ajal­la 41,2. Toi­sek­si tuli Eija Kör­kön ohjas­ta­ma Mell­man ja kol­man­nek­si Sami Ter­von ohjas­ta­ma Picaros.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Hil­tu­nen ja Vim­pa­ri voit­toon Juopulinjärvellä

Joni Hil­tu­nen ja Timo Vim­pa­ri uis­te­li­vat voit­toon Juo­pu­lin­jär­ven kalas­tus­kil­pai­luis­sa vii­me lau­an­tai­na. Kak­si­kon voit­to­saa­liin koko­nais­pai­no oli hie­man yli yhdek­sän kiloa. Timo Vim­pa­ri nap­pa­si myös kisan suu­rim­man hau­en, jol­la oli pai­noa hui­keat 6,955 kiloa. Kisan suu­rin kala tar­ra­si Vim­pa­rin uis­ti­meen kisan puolivälissä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


FIN5-suun­nis­tus­vii­kol­la nau­tit­tiin helteestä

FIN5-ras­ti­viik­ko suun­nis­tet­tiin haas­ta­vis­sa Posion ja Kuusa­mon maas­tois­sa vii­me vii­kol­la. Kak­si ensim­mäis­tä osa­kil­pai­lua ras­te­ja etsit­tiin Posion Kirin­tö­vaa­ran lähia­lu­eel­la. Yhden väli­päi­vän jäl­keen kol­me vii­meis­tä osa­kil­pai­lua suun­nis­tet­tiin Kuusa­mon Mes­kus­vaa­ran maastoissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Päi­vi Kemp­pai­nen uis­te­li voit­toon Nuorittajoella

Yli­kii­min­ki­läi­sel­lä Päi­vi Kemp­pai­sel­la ei ollut sii­ma sol­mus­sa Nuo­rit­tan nuo­ri­so­seu­ran kalas­tus­kil­pai­lus­sa, sil­lä hän uis­te­li 5,690 kiloa pai­na­van kisan voit­to­hau­en. Päi­vi Kemp­pai­nen osal­lis­tui uis­te­lu­kil­pai­luun yhdes­sä per­heen­sä kanssa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Sprint­ti­suun­nis­ta­jat etsi­vät ras­te­ja Ylikiimingissä

Suun­nis­tuk­sen avoin Poh­­jois-Poh­­jan­­maan sprint­ti­suun­nis­tuk­sen mes­ta­ruus­kil­pai­lu kisat­tiin Yli­kii­min­gin kes­kus­tas­sa sun­nun­tai­na. Alu­eel­la näh­tiin kaik­ki­aan pari­sen sataa ras­te­ja etsi­vää suun­nis­ta­jaa pie­nis­tä alle 10-vuotiaista.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yli-Ii pitä­jä­ot­te­lu­voit­toon

Perin­tei­nen Kii­­min­­ki-Yli-Ii-Yli­­kii­­min­­ki-pitä­­jä­ot­­te­­lu kisat­tiin hyväs­sä sääs­sä Yli­kii­min­gis­sä per­jan­tai­na. Koro­na ei estä­nyt otte­lun jär­jes­tä­mis­tä, mut­ta aiheut­ti nor­maa­lis­ta poik­kea­via jär­jes­te­ly­jä. Esi­mer­kik­si heit­to­paik­ko­jen käsihygienian.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausUkon­maa­na­ho tai­pui avaus­kier­rok­sel­la Lei­no­sel­le Mart­ti­lan­har­jun juoksussa

Mart­ti­lan­har­jun juok­su kisat­tiin Yli­kii­min­gis­sä sun­nun­tai­na. Puna­koi­vun­to­rin kupeel­ta läh­ti mat­kaan ennä­tys­mää­rä juok­si­joi­ta kier­tä­mään Mart­ti­lan­har­jua ympä­ri. Yhden kier­rok­sen pituus oli 4,35 kilometriä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Myl­ly­kos­ken myl­lyä kunnostetaan

Myl­ly­kos­ken myl­ly sijait­see Nuo­rit­ta­joen ran­nal­la niit­ty­jen kat­vees­sa kes­kel­lä Nuo­rit­taa. Tou­ko­kuus­sa 1999 käyt­töön vihi­tyn myl­lyn päre­kat­to uusi­taan ahke­rien tal­koo­lais­ten voimin. –.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus