Yli-Ii


Iijo­ki-sopi­mus on alle­kir­joi­tet­tu

Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tus vuo­si­na 2019–2023 on var­mis­tet­tu Iijo­ki-sopi­muk­sel­la. Sopi­muk­sen alle­kir­joit­ta­jaos­a­puo­let ovat sopi­neet Iijoen vesis­tö­vi­sion ja toi­men­pi­deoh­jel­man toteu­tuk­ses­ta. Vesis­tö­vi­sio on kuvaus Iijoen vesis­tön tavoi­tel­ta­vas­ta tule­vai­suu­des­ta. Lisäk­si se suun­taa alu­eel­le koh­dis­tu­via kehit­tä­mis­toi­mia ja kon­kreet­ti­sia hank­kei­ta.Hir­vi­ko­la­ri Maa­lis­maal­la

Oulun polii­sil­le tuli maa­nan­tai­na hie­man ilta­kym­me­nen jäl­keen ilmoi­tus hen­ki­lö­au­ton ja hir­ven yhteen­tör­mäyk­ses­tä Oulun Yli-Iis­­sä Maa­lis­maan­tiel­lä. Autoa kul­jet­ta­nut oulu­lai­nen 19-vuo­­tias mies…