Jääli

Tuuk­ka Tiek­so­la tekee vakuut­ta­vaa jäl­keä jää­kiek­ko­kau­ka­lois­sa

Oulun Kärp­pien A-nuor­ten hyök­kää­jä Tuuk­ka Tiek­so­la on teh­nyt vakuut­ta­van nousun nuor­ten jää­kie­kon hui­pul­le. 17-vuo­tias jää­li­läi­nen vei nimiin­sä nuor­ten SM-lii­gan run­ko­sar­jan kevät­kau­den pis­te­pörs­sin kär­ki­si­jan ja Kari Jalo­nen -pal­kin­non. Tuuk­ka pal­kit­tiin myös par­haan tulok­kaan Yrjö Haka­la -pal­kin­nol­la. Lisäk­si hänet on valit­tu useam­paan ker­taan alle 20-vuo­tiai­den kuu­kau­den pelaa­jak­si.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOsal­lis­tu­va bud­je­toin­ti odot­taa ehdo­tuk­sia ja suun­ni­tel­mia – työ­pa­jo­ja pää­kir­jas­ton tapah­tu­ma­ti­las­sa huh­ti­kuus­sa

Tänä vuon­na Oulun kau­pun­gin kun­ta­lais­vai­kut­ta­mi­nen ja yhtei­sö­toi­min­ta tukee osal­lis­tu­van bud­je­toin­nin muo­dos­sa kun­ta­lais­läh­töis­ten kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mien edis­tä­mis­tä ja toteut­ta­mis­ta 35 000 eurol­la. Asuk­kaat…


Ilves vie­rai­li taka­pi­hal­la

Otto Moi­la­nen kuva­si aamul­la taka­pi­hal­laan Jää­lin Not­ko­ku­jal­la komeat 8-sent­­ti­­set tas­sun­jäl­jet. Eläin oli tul­lut taka­pi­hal­le lähei­ses­tä puis­tos­ta ja käy­nyt kier­tä­mäs­sä varas­ton.…