Jääli

Joki­ran­nan kou­lu on kau­pun­gin suu­rin inves­toin­ti seu­raa­vi­na vuo­si­na

Oulun kau­pun­gin seu­raa­vien vuo­sien suu­rim­mat inves­toin­nit ovat kou­lu­ja, Oulu­hal­li sekä kau­pun­gin­ta­lon perus­kor­jaus. Kou­luin­ves­toin­neis­ta suu­rim­paan, Joki­ran­nan kou­lun kor­vaa­vaan uudis­ra­ken­nuk­seen on ensi.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Rockbän­di­ki­sa Jää­lis­sä

Oulun lähia­luei­den bän­deil­lä, joi­den jäse­net ovat täy­si-ikäi­siä ja joil­la on omia bii­se­jä, on nyt mah­dol­li­suus mita­ta osaa­mis­taan rockbän­di­ki­sas­sa, joka jär­jes­te­tään Jää­lin ravin­to­la-pub Bume­ran­gis­sa mar­ras­kuun 17. päi­vä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää


Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 1)

Jää­lin kou­lu­lai­set Kala­mäes­sä

Jää­lin kou­lun 3. ja 4. luo­kan oppi­laat opet­ta­ji­neen vie­rai­li­vat Kala­mäes­sä vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vie­raa­na tutus­tu­mas­sa muun muas­sa jär­ven ravin­to­ket­juun, Jää­lin­jär­ven kun­nos­tuk­seen ja…Jää­li­läi­nen kar­ting-kus­ki Toni Her­ra­nen MM-kisoi­hin

Vaik­ka Suo­mi on pie­ni maa, löy­tyy suo­ma­lai­sia huip­pu­kus­ke­ja aina monis­ta autour­hei­lu­luo­kis­ta. Jää­li­läi­nen 14-vuo­tias Toni Her­ra­nen on yksi näis­tä huip­pu­kus­keis­ta, joka on mat­kal­la menes­tyk­sek­kään uran­sa koho­koh­tia, kar­tin­gin MM-kiso­ja Ruot­siin sekä IAME Inter­na­tio­nal Final — kisaan.