Kat­sas­tus ja kor­jaa­mo yhdes­sä edel­leen har­vi­nai­nen yhdis­tel­mä

Vesa Sipola auton määräaikaiskatsastusta tekemässä. Määräaikaiskatsastuksessa ajoneuvon kunto tarkastetaan katsastusasetusten mukaisesti. Samalla tarkistetaan myös, että asianmukaiset verot ja vakuutukset on maksettu. Mikäli ajoneuvo joudutaan hylkäämään, tulee jälkitarkastus suorittaa kuukauden sisällä. Jälkitarkastuksessa tarkastetaan määräaikaiskatsastuksessa havaitut puutteet sekä viat.

Kat­sas­tus ja auto­huol­to samas­sa yri­tyk­ses­sä on ollut mah­dol­lis­ta jo muu­ta­man vuo­den ajan. Sii­tä huo­li­mat­ta näi­den pal­ve­lui­den yhdis­tä­mi­nen toteu­te­taan yleen­sä ali­han­kin­ta­na, eikä kor­jaa­mon omal­la kat­sas­tus­lu­val­la. Kat­sas­tus­lu­pia on myön­net­ty koko maas­sa vain noin kol­mel­le­kym­me­nel­le kor­jaa­mol­le. Jää­li­läi­nen Lap­kaa­ra kui­ten­kin teki kysei­sen uudis­tuk­sen hel­mi­kuun alus­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus