Ropo­nen ja Kor­va MM-ladul­le Itä­val­lan Seefeldissä

Rantapohjan alueen MM-hiihtäjät Riitta-Liisa Roponen ja Anita Korva ovat Seefeldin maisemissa valmiina kisastartteihin. Molemmat ovat valmiit myös edustamaan Suomea viestissä. Suomen maastohiihtojoukkue tavoittelee 4-5 mitalia ja suurimmat mitalitoiveet lepäävät Iivo Niskasen ja Krista Pärmäkosken harteilla.

Kii­min­ki­läi­nen Ani­ta Kor­va on yksi ensim­mäi­sis­tä suo­ma­lais­hiih­tä­jis­tä ladul­la, kun vuo­den 2019 hiih­don MM-kil­pai­lut alka­vat tors­tai­na 22.2. Sprint­tien kar­sin­nat käy­dään kel­lo 13 alkaen. Hau­ki­pu­taa­lai­sen Riit­ta-Lii­sa Ropo­sen pää­mat­ka 30 kilo­met­riä vapaal­la hiih­to­tyy­lil­lä sen sijaan käy­dään kiso­jen toi­sek­si vii­mei­se­nä päi­vä­nä eli sun­nun­tai­na 2.3. Molem­mat nai­set tavoit­te­le­vat myös paik­kaa Suo­men vies­ti­jouk­ku­ees­sa. Riit­ta-Lii­sa Ropo­nen on Suo­men jouk­ku­een koke­nein hiih­tä­jä, hänet… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus