Lap­pi-illas­sa uppou­du­taan saa­me­lais­lap­sen koulumuistoihin

Kii­min­gin seu­ra­kun­nan alu­eel­la yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen mer­keis­sä jär­jes­te­tään muu­ta­ma isom­pi tapah­tu­ma, jois­ta Lap­pi-aihei­nen ilta on vuo­ros­sa seu­raa­va­na sun­nun­tai­na 24.2. kel­lo 16 seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa. Han­nu Tar­vak­sen juon­ta­mas­sa tilai­suu­des­sa muun muas­sa kuul­laan hänen lausu­mi­aan Oiva Arvo­lan saa­go­ja sekä lau­le­taan yhdes­sä Lap­pi-aihei­sia lau­lu­ja. Yhteis­vas­tuu­ke­räyk­sen tee­ma on tänä vuon­na Kou­lu kai­kil­le. Keräys tukee las­ten ja nuor­ten kou­lu­tus­ta Suo­mes­sa ja maa­il­man kata­stro­fia­lueil­la. Yhteisvastuukeräyksen… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus