Jää­lin asu­ka­sil­las­sa kaa­va-asioi­ta ja toi­min­ta­ra­haeh­do­tus

Jää­lin vii­mei­sim­pään asu­ka­sil­las­sa aihee­na oli­vat kaa­va-asiat, yhtei­sö­toi­min­ta sekä toi­min­ta­ra­han jako. Pai­kal­la oli kaik­ki­aan noin vii­ti­sen­kym­men­tä osal­lis­tu­jaa. Asuk­kai­den lisäk­si muka­na oli­vat myös yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan puheen­joh­ta­ja Mart­ti Kor­ho­nen, vara­pu­heen­joh­ta­ja Lato­koe Law­son Hel­lu, sivis­tys­lau­ta­kun­nan jää­li­läis­jä­sen Jari Laru sekä yhtei­sö­toi­min­nan pääl­lik­kö Pasi Lauk­ka. – Jää­lin­ma­jan alu­een kaa­vas­sa kes­kus­te­lua herät­ti eri­tyi­ses­ti kevyen lii­ken­teen väy­lä Huvi­la­tiel­tä Jää­lin­ma­jan kaut­ta Ran­ta­ku­jal­le, jos­ta se jat­kui­si…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus