Tie­to­vi­sa 11.2.2019

Kysy­myk­set Kuka mäki­hyp­pää­jä otti ensim­mäi­se­nä käyt­töön ns. V-tyy­lin voit­taen maa­il­man-cupin 1989? Mitä kah­ta alkuai­net­ta aurin­gos­sa on eni­ten? Mikä on Euroo­pan suu­rin jär­vi? Mon­ta­ko nop­paa on käy­tös­sä Yatzy-pelis­sä? Min­kä maa­lai­nen tuu­li­voi­ma­loi­den val­mis­ta­ja on Ves­tas? a) suo­ma­lai­nen, b) ruot­sa­lai­nen, c) tans­ka­lai­nen, d) sak­sa­lai­nen Säky­läs­sä on alal­laan Suo­men ainoa ja samal­la maa­il­man poh­joi­sin tie­tyn elin­tar­vi­kea­lan teh­das. Mitä tuos­sa…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus