Jääli

Alu­een uima­ve­det hyviä

Hel­teis­tä huo­li­mat­ta Ran­ta­poh­jan alu­een uima­ve­det ovat säi­ly­neet hyvi­nä ja sini­le­vät­tö­mi­nä. Kuu­ma sää on nos­ta­nut uima­ve­sien läm­pö­ti­lat mel­koi­sen kor­keik­si. Jää­lin mon­tul­la…Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähen­nyk­sel­le

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myön­si.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausPal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tök­set

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa…Avo­tu­len­te­ko­kiel­to kumot­tiin

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tos on kumon­nut aiem­min mää­rää­män­sä kiel­lon avo­tu­len­teos­ta, joka oli­si jat­ku­nut 11.6. saak­ka. Kos­ka sää­ti­la muut­tui satei­sek­si, kiel­toa ei ole…Sir­kus Fin­lan­dia saa­puu Jää­liin

Sir­kus Fin­lan­dian saa­pu­mi­nen Jää­liin on joka­vuo­ti­nen var­ma kevään merk­ki. Jär­jes­tyk­ses­sään jo 42. Sir­kus Fin­lan­dia kier­tue näh­dään Jää­lin ken­täl­lä tou­ko­kuun 30. päi­vä.