Kii­min­gin nyrk­kei­li­jöi­tä mukaan val­ta­kun­nal­li­sel­le leirille

Jää­lin Väli­ky­läs­sä koti­hal­li­aan pitä­vän Kii­min­gin Nyrk­kei­ly­ker­hon otte­li­joi­den menes­tys on huo­mioi­tu val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Pää­val­men­ta­ja Mat­ti Lant­to ker­too, että kol­me seu­ran junio­ria on valit­tu mukaan Kar­jaal­la jär­jes­tet­tä­väl­le lei­ril­le, jon­ne vali­taan Suo­men par­haat juniorit.

– Hel­mi­kuus­sa toi­min­tan­sa aloit­ta­nut KiNk sai lyhyes­tä his­to­rias­taan huo­li­mat­ta lei­ril­le mukaan Sebas­tian Aution, Dura­ra Awdis­houn ja Nico Aution. Alku­vuo­den toi­min­ta on siis huo­mioi­tu Suo­men nyrk­kei­ly­lii­ton valin­nois­sa, Lant­to iloitsee.