Tais­to Tam­me­la halu­aa jat­kaa tarinaperinnettä

Tais­to Tam­me­la on sukel­ta­nut vii­me kuu­kausi­na vuo­si­sa­to­jen takais­ten tapah­tu­mien syö­ve­rei­hin. Hänen kol­mas kir­jan­sa on työn alla ja sen on mää­rä ilmes­tyä loppuvuodesta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus