Jääli

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­suun­ni­tel­mat saa­vat kii­tos­ta ja kri­tiik­kiä

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mis­tä nykyi­sel­le pai­kal­leen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin Puron­tien liit­ty­män välil­lä on tut­kit­tu alus­ta­vas­ti vii­me tal­ven ja kevään aika­na. ELY-kes­kus, Oulun kau­pun­ki ja Poh­jois-Poh­jan­maan liit­to ovat teh­neet tilan­tar­ve­suun­nit­te­lua, jos­sa on sel­vi­tet­ty sitä, miten kes­ki­kai­teel­li­nen 2+2 -kais­tai­nen tie sopi­si nykyi­sel­le pai­kal­leen. Alus­ta­vas­ti näyt­tää sil­tä, että kehit­tä­mi­nen oli­si mah­dol­lis­ta jopa ilman, että yhtä­kään tien­var­ren taloa täy­tyi­si pur­kaa alta pois.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä tar­jo­aa liik­ku­mi­sen iloa Ran­ta­poh­jan alu­eel­la

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vää vie­te­tään per­jan­tai­na myös Kii­min­gis­sä ja Hau­ki­pu­taal­la per­jan­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta. Päi­vä tar­jo­aa lukui­sia mah­dol­li­suuk­sia viet­tää päi­vää lii­kun­nan mer­keis­sä. Koko.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kou­lu­jen ruo­ka­lis­ta vii­kol­la 19

Hau­ki­pu­das Ma: bolog­ne­se­kas­ti­ke, peru­nat, viher­­sa­­laat­­ti-papri­­ka-per­­sil­­ja­­sa­­laat­­ti, här­­kä­­pa­­pa­­pu-bolog­­ne­­se­­kas­­ti­­ke. Ti: sie­men­lei­vi­tet­ty sei, peru­na­so­se, kaa­­li-pur­­jo-puna­­juu­­ri­­sa­­laat­­ti, kas­vis­pyö­ry­kät. Ke: broi­le­ri­keit­to, leik­ke­le, tuo­re­pa­la, kas­vis­keit­to. To: Euroop­­pa-päi­­vä: mous­sa­ka,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHaus­kaa vap­pua kai­kil­le!!

Ran­ta­poh­jan väki toi­vot­taa hyvää vap­pua koko luki­ja­kun­nal­leen ja kai­kil­le alu­een ihmi­sil­le! Vapun jäl­keen Ran­ta­poh­ja ilmes­tyy per­jan­tai­na 3.5.Kir­jas­to, jouk­ko­lii­ken­ne ja uusi moni­toi­mi­ta­lo jää­li­läis­ten ykkö­sai­heet

Jouk­ko­lii­ken­ne­pääl­lik­kö Edwin ‘t Lam esit­te­li jää­li­läi­sil­le asu­ka­sil­las­sa alu­een jouk­ko­lii­ken­teen lin­jo­jen muu­tok­sia, jot­ka ovat herät­tä­neet asuk­kais­sa monia kysy­myk­siä. Jää­lis­sä on vuo­sien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tal­koi­ta ja ros­ka­kä­ve­ly Jää­lis­sä

Jää­lis­sä jär­jes­te­tään tors­tai­na 2.5. kel­lo 18.30. info kos­kien ensi kesän Koi­­te­­li-rei­­tin tal­koi­ta. Tilai­suus on Jää­lin­ma­jal­la ja kaik­kia tal­koo­töis­tä kiin­nos­tu­nei­ta roh­kais­taan…