Jääli

Pal­ve­lu­ver­kos­ta pää­tök­set

Oulun kau­pun­gin­val­tuus­to päät­ti sivis­­tys- ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den pal­ve­lu­ver­kos­ta maa­­nan­­tai-ilta­­na. Run­saas­ti puheen­vuo­ro­ja ja esi­tyk­siä sisäl­tä­nyt väri­käs kokous alkoi kel­lo 17. Äänes­tys­pää­tök­set pal­ve­lu­verk­koa…

Lue lisää

Avo­tu­len­te­ko­kiel­to kumot­tiin

Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tos on kumon­nut aiem­min mää­rää­män­sä kiel­lon avo­tu­len­teos­ta, joka oli­si jat­ku­nut 11.6. saak­ka. Kos­ka sää­ti­la muut­tui satei­sek­si, kiel­toa ei ole…Sir­kus Fin­lan­dia saa­puu Jää­liin

Sir­kus Fin­lan­dian saa­pu­mi­nen Jää­liin on joka­vuo­ti­nen var­ma kevään merk­ki. Jär­jes­tyk­ses­sään jo 42. Sir­kus Fin­lan­dia kier­tue näh­dään Jää­lin ken­täl­lä tou­ko­kuun 30. päi­vä.


Kevät­mark­ki­nat koko­si jää­li­läi­set yhteen

Jää­lin kou­lul­la vie­tet­tiin kevät­mark­ki­noi­ta aurin­koi­ses­sa sääs­sä vii­me kes­ki­viik­ko­na. Mark­ki­noil­la oli tar­jol­la Jää­lin 1–4.-luokkalaisten val­mis­ta­mia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja, joi­ta kou­lu­lai­set oli­vat.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus
Hyvää miel­tä ja väriä elä­mään mart­to­jen pata­lap­pu­tem­pauk­sel­la

Kii­min­gin senio­ri­to­ril­la ja kir­jas­ton ympä­ris­tös­sä värik­käät pata­la­put lie­hui­vat tuu­les­sa, kun Kii­min­gin Mar­tat ripus­ti­vat pata­lap­pu­tem­pauk­sen­sa tuo­tok­sia esil­le. Laput jaet­tiin ohi­kul­ki­joil­le ilah­dut­ta­maan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus