Jääli
Jää­lin kou­lu­lai­set Kala­mäes­sä

Jää­lin kou­lun 3. ja 4. luo­kan oppi­laat opet­ta­ji­neen vie­rai­li­vat Kala­mäes­sä vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen vie­raa­na tutus­tu­mas­sa muun muas­sa jär­ven ravin­to­ket­juun, Jää­lin­jär­ven kun­nos­tuk­seen ja…Jää­li­läi­nen kar­ting-kus­ki Toni Her­ra­nen MM-kisoi­hin

Vaik­ka Suo­mi on pie­ni maa, löy­tyy suo­ma­lai­sia huip­pu­kus­ke­ja aina monis­ta autour­hei­lu­luo­kis­ta. Jää­li­läi­nen 14-vuo­tias Toni Her­ra­nen on yksi näis­tä huip­pu­kus­keis­ta, joka on mat­kal­la menes­tyk­sek­kään uran­sa koho­koh­tia, kar­tin­gin MM-kiso­ja Ruot­siin sekä IAME Inter­na­tio­nal Final — kisaan.


80-vuo­ti­aat juh­lis­ti­vat kasi­kymp­pis­tä

Kii­min­gin Urhei­li­joi­den suun­nis­tus­jaos­to jär­jes­ti juh­la­suun­nis­tuk­sen 80-vuo­­ti­aal­­le emä­seu­ral­leen Jää­lin Lai­va­kan­kaal­la. Osa suun­nis­ta­jis­ta käyt­ti illan aika­na ensim­mäis­tä Jää­lis­tä teh­tyä, vuo­den 1981 suun­nis­tus­kart­taa.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus