Jääli

Pik­ku Aino­la on täyn­nä tuok­su­ja – Jää­li­läis­puu­tar­ha avaa oven­sa sun­nun­taik­si kai­kil­le

Aina­kin nel­jä­sa­taa eri­lais­ta kas­vi­la­ji­ket­ta viher­tä­vät ja kuk­ki­vat jää­li­läi­sen Jaa­na Erkin­jun­tin Pik­ku Aino­lan puu­tar­has­sa Pel­to­tiel­lä. Kun per­he vuon­na 2002 osti talon, pihas­sa ei juu­ri syree­nin ja kuo­lan­pio­nin lisäk­si muu­ta kuk­ki­nut. Vuon­na 2004 Erkin­junt­ti aloit­ti pihan raken­ta­mi­sen ja nyt 15 vuot­ta myö­hem­min etu­pi­ha tar­jo­aa kas­vu­pai­kan monen­lai­sil­le kas­veil­le.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uusi laa­vu val­mis­tui Kala­mä­keen

Jää­lin lei­jo­nien raken­ta­ma upea laa­vu on val­mis­tu­nut Kala­mä­keen. Laa­vu on osa Jää­lin asu­ka­syh­dis­tyk­sen, Kii­min­gin-Jää­lin vesien­hoi­to­yh­dis­tyk­sen ja lei­jo­nien yhtei­ses­ti toteut­ta­maa Koi­te­li-reit­tiä.

Lue lisää

Jää­lin eko­pis­te etsii kor­vaa­vaa paik­kaa – Eko­pis­teet Arka­las­sa ja Hut­tu­ky­läs­sä pois­tu­vat käy­tös­tä

 

Rin­ki-eko­pis­te Jää­lin Kehä­tiel­lä on lopet­ta­nut toi­min­tan­sa eikä kor­vaa­vaa paik­kaa pis­teel­le ole vie­lä löy­ty­nyt. Lähiai­koi­na myös kak­si muu­ta Oulun itä­puo­len Rin­ki-eko­pis­tet­tä Hut­tu­ky­läs­sä ja Arka­las­sa pois­tu­vat käy­tös­tä, mut­ta tar­kem­pi aika­tau­lu ei ole vie­lä tie­dos­sa.  

Lue lisää

Lau­an­tai­na roka­taan — JCR soi jäl­leen Jää­lis­sä

Jää­li­hal­lin edus­ta täyt­tyy lau­an­tai­na iloi­sis­ta ihmi­sis­tä ja rai­kaa­vas­ta musii­kis­ta JCR:n val­loit­taes­sa kylän. Tänä vuon­na JCR:n artis­ti­kat­tauk­seen kuu­luu Eppu Nor­maa­li, Afte­re­go, Jark­ko Mar­ti­kai­nen & Luo­te­tut Mie­het sekä Juliet Jone­sin Sydän. Myös lap­sil­le on lau­an­tai­na ohjel­maa, kun aamu­päi­väl­lä ennen var­si­nais­ta fes­ta­ria laval­le nouse­vat Muu­mit.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


VRJ Grou­pin Vasik­ka­suon bio­kaa­su­lai­tos-han­ke ete­nee

VRJ Group suun­nit­te­lee Jää­lin kupees­sa sijait­se­val­le Vasik­ka­suon alu­eel­le bio­kaa­su­lai­tos­ta sekä sii­hen liit­ty­viä kaa­sun rikas­tus­lait­teis­toa, tank­kaus­a­se­maa ja jäte­ve­sien­kä­sit­te­ly­lai­tos­ta. Nyt Oulun kau­pun­ki.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausOulu myy syk­syl­lä tont­te­ja myös Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta

Oulun kau­pun­ki lait­taa ensi syk­sy­nä hakuun kaik­ki­aan 86 oma­ko­ti­tont­tia, jois­ta Hau­ki­pu­taan Niit­ty­hol­mas­sa sijait­see 11, Kel­lon Leton­ran­nas­sa nel­jä, Kel­lon Kivi­nie­mes­sä yksi, Kii­min­gin Hako­mäes­sä kol­me ja Kii­min­gin Kais­ta-Ahos­sa yksi. Kor­ven­ky­läs­tä Jää­lin Väli­ky­län kupees­ta tulee myyn­tiin 13 uut­ta tont­tia ja Itä-Pate­las­ta yksi.


Nika­ma Loun­ge avat­tu Väli­ky­lään

Nika­ma Desig­nin teh­taan­myy­mä­lä, Nika­ma LOUNGE, ava­si oven­sa vii­me vii­kol­la. LOUNGE ei ole tavan­omai­nen teh­taan­myy­mä­lä: ovel­la vie­rai­li­jan toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si peh­meä jazz­musiik­ki,.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus