Moni­toi­mi­ta­lo ja kou­lu vihit­tiin käyt­töön­sä – Jää­lin kou­lu sai uuden logon

Emilia Pohjola, koulusihteeri Leena Härmä, rehtori Pasi Timonen, apulaisjohtaja Arto Tikkanen ja Roope Hietala osallistuivat fanfaarin siivittämänä nauhan leikkaamiseen Jäälin monitoimitalon ja koulun vihkiäisjuhlassa. (Kuva: Teea Tunturi)

Syk­syl­lä 2019 käyt­töön otet­tu Jää­lin uusi moni­toi­mi­ta­lo ja kou­lu vihit­tiin juh­lal­li­sin menoin käyt­töön­sä vii­me per­jan­tai­na. Vih­kiäi­sis­sä kuul­tiin run­saas­ti sekä nykyis­ten että entis­ten oppi­lai­den musii­kil­lis­ta ohjel­maa. Jää­lin kou­lun reh­to­ri ja moni­toi­mi­ta­lon joh­ta­ja Pasi Timo­nen ker­ta­si puhees­saan kou­lu­lai­tok­sen his­to­ri­aa Jää­lis­sä.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus