Oman kylän jou­lu­to­ri

Joulutori kokosi Jäälin ostoskeskuksen pihamaalle kaikenikäisiä jääliläisiä.

Perin­tei­nen jou­lu­to­ri jär­jes­tet­tiin jäl­leen Jää­lis­sä vii­kon­vaih­tees­sa. Muka­van tal­vi­nen sää sii­vit­ti jou­lu­tun­nel­maan, jota lisä­si ystä­vien ja tut­ta­vien tapaa­mi­nen. Monet oli­vat tul­leet teke­mään pie­niä jou­luos­tok­sia ja hank­ki­maan herk­ku­ja jou­lu­pöy­tään oman kylän tai lähia­lu­een myy­jil­tä. Elä­ke­läis­ten kuo­ro lau­loi toril­la ja jou­lu­puk­ki ilah­dut­ti iso­ja ja pie­niä vie­rai­ta.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus