Influens­sa­ro­ko­tus kir­jas­toau­tos­ta

Rokotusauton "piikkitädit" Marja-Liisa Jokelainen (vasemmalla) ja Mirja Kehus aloittivat päivän kierroksen Olhavan entisen huoltoaseman pihalta, missä ehti ensimmäisten minuuttien aikana piipahtaa kaksi piikitettävää. Terveydenhoitajat toteavat rokotusauton olleen hyvä vaihtoehto esimerkiksi autottomille sekä heille, joille yleiset joukkorokotusajat eivät vaikkapa omien työaikojen vuoksi sovi.

Kir­jas­toau­ton pal­ve­lu­jen moni­puo­lis­ta­mi­nen on Iis­sä nous­sut ajan­koh­tai­sek­si, kun var­si­nais­ten lai­naus­pal­ve­lu­jen käyt­tö on auton rei­til­lä ollut kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien pysäh­dyk­siä lukuun otta­mat­ta hil­jal­leen las­kusuun­nas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus