Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­nen vaa­tii poliit­tis­ta tah­toa

Pirkko ja Tauno Palosaari tarkastelivat uuden Kuusamontien suunnitelmia Jäälin kohdalla. He asuvat vanhan ja uuden Kuusamontien välisellä alueella ja uuden suunnitelmat näyttävät siltä, että sekä uusi tie, että kevyen liikenteen yhteys tulisi yhä lähemmäs heidän tonttiaan. Pariskunta kuitenkin odottelee suunnitelmien kehittymistä rauhallisella mielellä. Kiimingin esittelytilaisuudessa tien varren asukkaiden suurimmat huolenaiheet olivat poistuvat tieliittymät, autoliikenne pyöräteillä sekä Jäälin pohjavesialueen vaikutukset toteutukseen. Tien kehittäminen nähdään toisaalta välttämättömänä esimerkiksi Jäälin kehittymiselle.

Kuusa­mon­tien kehit­tä­mi­seen Kor­ven­ky­län ja Kii­min­gin välil­le etsi­tään nyt kuu­mei­ses­ti vuo­si­kym­me­niä suun­nit­teil­la ollut­ta ohi­tus­tie­tä nopeam­min toteu­tet­ta­vaa rat­kai­sua. Käyn­nis­sä on ELY-kes­kuk­sen kehit­tä­mis­han­ke, jos­sa tut­ki­taan mah­tuu­ko tie nykyi­seen käy­tä­vään­sä 2+2-kaistaisena ja kes­ki­kai­teel­li­se­na.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus