Val­ta­kun­nal­li­nen kalas­tus­päi­vä innos­taa lap­sia kalal­le

Valtakunnallisena kalastuspäivänä Jäälissä Jenna Vääräniemi ja Iina Talvensaari saivat opastusta virvelöinnissä Eetu Luttiselta ja Hemmi Lindgreniltä. Virvelillä heitettiin tarkkuusheittoa vedessä kelluviin saaveihin, mutta vaikka tytöt eivät ihan osuneetkaan, oli puuha silti niin kivaa, että sitä ei olisi malttanut lopettaa. Virvelöinnistä on nähtävillä lyhyt video Rantapohjan nettisivuilla sekä Instagramissa.

Val­ta­kun­nal­lis­ta kalas­tus­päi­vää vie­tet­tiin eilen Jää­lis­sä. Jää­lin­ma­jan ran­nas­sa ja ran­ta­ve­des­sä tutus­tut­tiin vesien­hoi­toon, kalas­tuk­seen, kalo­jen tun­nis­ta­mi­seen, kalan käsit­te­lyyn, luon­non­suo­je­lu­asioi­hin sekä vesil­lä liik­ku­mi­seen. Pääs­tiin­pä tapah­tu­mas­sa mais­ta­maan vas­ta­pais­tet­tua kalaa­kin. – Tapah­tu­man aja­tuk­se­na on madal­taa kyn­nys­tä läh­teä luon­toon ja kalas­ta­maan. Monel­le tämä voi olla ensi­kos­ke­tus kalas­tuk­seen, mut­ta on pai­kal­la nii­tä­kin, joil­le hom­ma on jo tut­tua, ker­too Heik­ki Tah­ko­la ProAgrias­ta. Hänen…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus