Pasi Timo­nen uuden Jää­lin kou­lun reh­to­rik­si

Lai­va­kan­kaan kou­lun nykyi­nen reh­to­ri Pasi Timo­nen valit­tiin syk­syl­lä aloit­ta­van Jää­lin kou­lun reh­to­rik­si sekä moni­toi­mi­ta­lon joh­ta­jak­si. Jää­lin kou­lu on yhte­näis­kou­lu, jos­sa opis­ke­lee noin 800 alu­een perus­o­pe­tuk­sen oppi­las­ta. Valin­nan teki sivis­tys-ja kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den itäi­sen alu­een alue­pääl­lik­kö Pasi Mäki­ky­rö.