Vap­pu on vap­pu vaik­ka vet­tä satai­si

Hau­ki­pu­taan yrit­tä­jien jär­jes­tä­mä Vap­pu­to­ri kerä­si pal­jon vapun­viet­tä­jiä Hau­ki­pu­taan toril­le tänään. Liik­keel­le oli läh­det­ty koleah­kos­ta sääs­tä huo­li­mat­ta. Oli­pa sää mikä tahan­sa, vap­pu­na mais­tuu jää­te­lö ja hat­ta­ra. Pai­kal­la oli run­saas­ti tori­myy­jiä omal­ta paik­ka­kun­nal­ta ja kau­em­paa­kin. Läm­mi­tel­lä saat­toi vaik­ka­pa naut­ti­mal­la unka­ri­lais­ta gulas­si­keit­toa.

Lisää Hau­ki­pu­taan ja Iin vap­pu­ta­pah­tu­mis­ta per­jan­tai­na 3.5. ilmes­ty­väs­sä Ran­ta­poh­jas­sa.

Kii­min­ki­läi­nen tru­ba­duu­ri Jone Kok­ko­nie­mi viih­dyt­ti ylei­söä. Vanes­sa halusi lau­laa yhdes­sä Jonen kans­sa ja sehän onnis­tui.

Kai­sa Pie­ti­lä ja Anna Paa­so tar­joi­li­vat kuu­maa ja mais­tu­vaa gulas­si­keit­toa, jota ostet­tiin myös kotiin vie­mi­sik­si. Keit­toa sai Suo­mi-Unka­ri -seu­ran kojul­ta.

Ylei­söl­lä oli tilai­suus tutus­tua Espan­jas­ta sala­mat­kus­ta­ja­na len­to­ko­nees­sa Suo­meen tul­lee­seen Mes­si-kir­je­kyyh­kyyn. Se on saa­nut kodin hau­ki­pu­taa­lai­sen Meh­met Cevi­re­lin hoi­vis­ta. Mie­hel­lä oli entuu­des­taan jo 26 kir­je­kyyh­kyä.