Yli­ran­nan kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­si pää­tök­seen

Iin kun­nan­val­tuus­to päät­ti eili­ses­sä kokouk­ses­saan lak­kaut­taa Yli­ran­nan kou­lun 1.8. alkaen. Pää­tös syn­tyi val­tuus­tos­sa äänin 25–8, 1 tyh­jä ja 1 pois­sa.

Sama kun­nan­val­tuus­to päät­ti jo vii­me mar­ras­kuus­sa, ettei Yli­ran­nan kou­lu­kiin­teis­tön kor­jaa­mi­seen myön­ne­tä mää­rä­ra­haa. Samal­la pää­tet­tiin aloit­taa kou­lun lak­kaut­ta­mis­pro­ses­si. Tuol­loin pää­tös syn­tyi äänin 29–5, 1 tyh­jä.

Lisää aihees­ta per­jan­tain Ran­ta­poh­jas­sa