EU-vaa­lit – mitä, mis­sä, mil­loin?

Euro­par­la­ment­ti­vaa­lit jär­jes­te­tään Suo­mes­sa sun­nun­tai­na 26.5. Ennak­ko­ää­nes­tys on koti­maas­sa kes­ki­vii­kos­ta 15. tiis­tai­hin 21.5. ja ulko­mail­la 15.–18.5. Vaa­li­pii­re­jä on Suo­mes­sa yksi, jon­ka muo­dos­taa koko maa Ahve­nan­maa mukaan lukien. Vaa­leil­la vali­taan kus­ta­kin jäsen­maas­ta jäse­net Euroo­pan par­la­ment­tiin seu­raa­val­le vii­den vuo­den kau­del­le. Par­la­ment­ti on ainut Euroo­pan unio­nin toi­mie­lin, jon­ka jäse­net vali­taan suo­raan vaa­leil­la. Vaa­leis­sa yhdes­tä jäsen­maas­ta vali­taan enin­tään 96, mut­ta…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus