Jää­lin met­sä­la­dun yllä­pi­to lop­pui — Jää­li-Hönt­tä­mä­ki-yhteys, valais­tu latu ja Koi­te­li­reit­ti pal­ve­le­vat hiih­tä­jiä

Jäälin ja Hönttämäen välisen latuyhteyden myötä myös Jäälin valaistun ladun ylläpito parani.

Jää­lis­sä on tänä tal­ve­na pääs­ty her­kut­te­le­maan upo­uu­del­la latu­yh­tey­des­sä Hönt­tä­mäen suun­taan. Valais­tu ja leveä latu on saa­nut kii­tos­ta pait­si yllä­pi­don, myös pro­fii­lin­sa vuok­si. Uuden latu­yh­tey­den muka­na myös koko Jää­lin valais­tun ladun yllä­pi­to on siir­ty­nyt ykkös­ka­te­go­ri­aan, eli se hoi­de­taan aiem­paa parem­min. Jää­lis­sä on aiem­pi­na tal­vi­na yllä­pi­det­ty valais­tun rei­tin lisäk­si myös Lai­va­kan­kaan met­säs­sä kul­ke­vaa latua, joka ei ole…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus