Hau­ki­pu­taan lukioon esi­te­tään lisää aloi­tus­paik­ko­ja

Perus­kou­lun päät­tä­nei­den mää­rä Oulus­sa on kas­vus­sa ja tulee kas­va­maan väes­tö­en­nus­tei­den mukaan vuo­teen 2026 men­nes­sä noin 800:lla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus