Tie­to­vi­sa 21.1.2019

Kysy­myk­set 1. Mit­kä ovat Iin naa­pu­ri­kun­nat? 2. Mikä on suu­rin Vie­nan­me­ren ran­nal­la ole­va kau­pun­ki? 3. Mil­lä nimel­lä Simo Hänä­läi­sen luo­ma romaa­ni­hah­mo Pie­tu Aho­lai­nen tun­ne­taan parem­min? 4. Min­kä Oulus­sa toi­mi­van urhei­luseu­ran nimes­tä tulee ensim­mäis­tä kir­jain­ta vaih­ta­mal­la tun­net­tu suo­ma­lai­nen bän­di? 5. Min­kä ikäi­set suo­ma­lais­mie­het täyt­tä­vät huo­noi­ten ter­veys­lii­kun­nan suo­si­tuk­set a) 20–29 v. b) 30–39 v. c) 40–49 v.,… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus