Ajankohtaista

Van­hat tans­si­vat Iissä

Iin lukion van­ho­jen­päi­vää vie­te­tään tänään. Tans­sit ovat ensim­mäis­tä ker­taa Iin uudes­sa lii­kun­ta­hal­lis­sa. 22 paria tans­si aamu­päi­väl­lä kou­lu­lai­sil­le ja päi­vä­ko­ti­lai­sil­le. Toinen…

Lue lisää

Kol­mas Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su ‑elo­ku­va antaa lap­si­näyt­te­li­jöil­le tilaa

Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su ovat kir­jai­li­ja­si­sa­rus­ten Sinik­ka ja Tii­na Nopo­lan luo­ma las­ten­kir­ja­sar­ja. Elo­ku­via kir­jois­ta on teh­ty tähän men­nes­sä kak­si: Hei­nä­hat­tu ja Vilt­ti­tos­su vuon­na 2002 sekä Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja Ruben­sin vel­jek­set vuon­na 2017. Nyt elo­ku­va­teat­te­rei­hin saa­puu sar­jan tuo­rein osa Hei­nä­hat­tu, Vilt­ti­tos­su ja ärhäk­kä koululainen.Iin lukion penk­ka­rit perin­tei­sel­lä paikallaan

In lukion abi­tu­rien­tit viet­tä­vät penk­ka­rei­ta tänään perin­tei­se­nä penk­ka­ri­päi­vä­nä. Penk­ka­ri­hu­li­na aloi­tet­tiin aamul­la ennen yhdek­sää. Penk­ka­ria­je­lul­le eri kou­luil­le abi­tu­rien­tit läh­ti­vät puolitapäivin. …


Opin­to- ja ura­pol­ku­ja hae­taan yhdessä

Miten löy­dän oikean väy­län opin­tou­ral­le ja työ­elä­mään? Ryh­tyi­sin­kö yrit­tä­jäk­si? Näi­hin kysy­myk­siin sai ohjaus­ta ja vas­tauk­sia OSAO:n Hau­ki­pu­taan yksi­kös­sä eilen järjestetyillä…