Ajankohtaista

Hevo­set lauk­ka­si­vat Man­no­sen teoksiin

Tai­tei­li­ja Suvi Man­no­nen ava­si atel­jeen­sa ovet vii­me vii­kon­lop­pu­na Hau­ki­pu­taal­la. Täl­lä het­kel­lä atel­jees­ta löy­tyy hänel­le omim­pia nais­ku­via, jot­ka sel­keäs­ti sijoit­tu­vat Italiaan…Kesäk­si kon­dik­seen porukassa

Tois­ta­kym­men­tä nais­ta on kokoon­tu­nut sun­­nun­­tai-ilta­­na Hau­ki­pu­taan Coreen. Alka­mas­sa on 10 viik­koa kes­tä­vän Riik­ka Kuok­ka­sen vetä­män Kesä­­kon­­dis-pien­­val­­men­­nus­­ryh­­män vii­kot­tai­nen yhtei­stree­ni. Täl­lä kertaa…Oulun Kärp­pien kul­ta­juh­lat torilla

Oulun Kärp­pien nais­ten ja mies­ten jää­kie­kon SM-lii­gan kul­ta­jouk­kueil­le jär­jes­tet­tiin yhtei­set mes­ta­ruus­juh­lat Oulun toril­la vapun­päi­vä­nä. Tori täyt­tyi jo hyvis­sä ajoin ennen tapah­tu­man alkua, eikä ylei­sön innos­tus­ta hai­tan­nut tuu­li­nen ja koleah­ko sääkään.


Toi­mit­ta­jal­ta: Lii­an kil­tit nuoret

Van­hem­mil­la ikä­luo­kil­la on ollut ikiai­kai­nen oikeus arvos­tel­la oman ja naa­pu­rin­kin nuo­ri­son teke­mi­siä. Nuo­ri­so on van­hem­pien suku­pol­vien mie­les­tä ollut aina kiihdyttämässä…