AjankohtaistaKari Hol­man kirk­ko­ja Gal­le­ria Jauhiaisessa

Hau­ki­pu­taa­lais­tai­tei­li­ja Kari Hol­man näyt­te­ly nimel­tä Poh­­jois-Suo­­ma­­lai­­sia kirk­ko­ja avau­tuu Gal­le­ria Jau­hiai­ses­sa Kii­min­gin Syke-talos­­sa kes­ki­viik­ko­na. Näyt­te­lys­sä on esil­lä nel­jä­tois­ta ori­gi­naa­lia­kva­rel­lia. Hol­man näyttely…
Van­ho­jen­tans­sit kiiminkiläisittäin

Kii­min­gin lukio­lai­set tans­si­vat tänään van­ho­jen­tans­se­ja aamus­ta iltaan. Aamu­tui­maan nuo­rem­mat oppi­laat pää­si­vät kat­so­maan van­ho­jen­tans­se­ja lukiol­la. Myö­hem­min päi­väl­lä van­hat esiin­ty­vät Jää­lin koululla…