Vih­ko­saa­ren uima­ran­ta sul­jet­tiin ter­veys­ris­kin takia

Iin Vih­ko­saa­ren uima­ran­ta on sul­jet­tu per­jan­tai­hin saak­ka ter­veys­ris­kin takia. Iin kun­nan net­ti­si­vuil­la ker­ro­taan, että uima­ran­nan lähet­ty­vil­tä tai­de­puis­ton edus­tal­ta löy­det­tiin hir­ven vasan ruho, jon­ka uskot­tiin hajoa­van vesia­lu­eel­le sitä pois­tet­taes­sa. Veden vir­taa­man muka­na voi kul­keu­tua bak­tee­re­ja, jot­ka aiheut­ta­vat terveysriskin.

Ympä­ris­tö­tar­kas­ta­ja tekee veden­laa­dun mit­tauk­set tors­tai­na 10.6.