Ajankohtaista

Kyy­te­jä tar­jol­la, jos tilaa­mi­nen onnistuu

Hau­ki­pu­taa­lais­ten kul­ke­mi­nen jouk­ko­lii­ken­tees­sä para­nee kah­den uuden kokei­lun myö­tä. Puhe­li­mel­la tilat­ta­va Onni-pal­­ve­­lu­­lii­­ken­­ne on jo alka­nut. Lisäk­si syk­syl­lä start­taa kut­su­poh­jai­sen jouk­ko­lii­ken­ne­pal­ve­lun kokeilu…

Lue lisää

Ulos­ajos­sa väl­tyt­tiin henkilövahingoilta

Myö­hään ilta­päi­väl­lä vii­me kes­ki­viik­ko­na pää­tyi hen­ki­lö­au­to katol­leen ojaan Kaup­pa­tiel­lä Iis­sä. Auto oli tulos­sa Kaup­pa­tie­tä pit­kin Nes­­te-ase­­ma Neno­sen suun­nas­ta, kun kuljettaja…
Syke-talon remont­tia valmistellaan

Kii­min­gin Syke-talon mar­ras­kuun alus­sa käyn­nis­ty­vää perus­kor­jaus­ta val­mis­tel­laan par­hail­laan. Nuo­ri­so­ti­lat ovat jo muut­ta­neet pois tilois­ta. Pie­nem­pien nuok­ka­ri on Kii­min­ki­joen kou­lul­la ja…Tai­de­kyl­läi­lyä Puttaalla

Hau­ki­pu­taan Tai­deyh­dis­tys kut­sui tai­tei­li­joi­ta ja tai­teen har­ras­ta­jia kylään ja yhteis­näyt­te­lyyn Teat­te­ri­kuo­pal­le. Tai­de­kyl­läi­lyä Put­taal­la ‑näyt­te­lys­sä on esil­lä yli kol­me­kym­men­tä teosta. –…