Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 13.6.2021

Kysy­myk­set

1. Mil­lä toi­sel­la nimel­lä tun­ne­taan maus­teyrt­ti mäkimeirami?
2. Mis­sä Ete­lä-Ame­ri­kan maas­sa käyn­nis­tyi soti­las­val­lan­ku­mous 11.9. 1973?
3. Mis­sä Joni Skif­tes­vi­kin teks­tiin poh­jau­tu­vas­sa TV-elo­ku­vas­sa tava­taan Vilt­te­ri, Öövi­ni ja Mallu?
4. Min­kä lähes jokai­ses­sa keit­tiös­sä ole­van pop-up ‑lait­teen USA-lai­nen Char­les Stri­te paten­toi v. 1919?
5. Min­kä maan tur­val­li­suus­pal­ve­lu on KGB? a) Kazaks­tan, b) Ukrai­na, c) Val­ko-Venä­jä, d) Venäjä
6. Mil­lä vie­ras­pe­räi­sel­lä nimel­lä tun­ne­taan lannevanne?
7. Mil­lä voit teh­dä kahmalon?
8. Min­kä Poh­jois-Ruot­sin kun­nan nimi on lintu?
9. Min­kä muo­ti­bis­nek­ses­sä vai­kut­ta­van per­heen elä­mää seu­ra­taan TV-sar­jas­sa Kau­niit ja rohkeat?
10. Min­kä mai­nos­ta­ja­na ilmaan­tui Suo­men medi­aan Hilk­ka Kota­mä­ki v. 1971? a) Loton, b) Panu-maa­lin, c) Pau­li­gin, d) Volkswagenin

Vas­tauk­set

1. Ore­ga­no
2. Chilessä
3. Katsastus
4. Leivänpaahtimen
5. c) Valko-Venäjä
6. Hula-vanne
7. Kämmenillä
8. Kiirunan
9. Forrester
10. a) Lotto-tyttö