Ajankohtaista

Tala­vi­rie­ha Martinniemessä

Mar­tin­nie­men kyläyh­dis­tys jär­jes­tää perin­tei­sen Tala­vi­rie­han Ukko­lan­ran­nas­sa sun­nun­tai­na 17.3. kel­lo 12–14.  Tär­keim­pä­nä ohjel­ma­na on jäl­leen mar­lin­gin mes­ta­ruus­kil­pai­lut isol­la ja pie­nel­lä pan­nul­la. Leik­ki­mie­li­ses­sa kisas­sa idea­na on liu’ut­taa kah­vi­pan­nua jäällä.

Lue lisää

Pit­sa­ki­so­jen MM-hopea ja prons­si Iihin

Iiläi­nen Kat­ja Körk­kö sai hope­aa ja prons­sia World pizza games ‑kisois­ta Las Vega­sis­ta. Hope­aa tuli lajis­ta, jos­sa mita­taan aikaa vii­den pizza­poh­jan lei­po­mi­ses­sa. Prons­sia tuli vii­me yönä Suo­men aikaa pizzat­riath­lo­nis­sa, jos­sa lei­vo­taan pit­sa­poh­jia ja koo­taan pit­sa­laa­ti­koi­ta. Vii­me vuon­na Iin ja Kii­min­gin Koti­pizzo­jen yrit­tä­jä Körk­kö sai pizzat­riath­lo­nis­sa MM-hope­aa ja läh­ti nyt tavoit­te­le­maan kul­tais­ta mita­lia. Körk­kö ker­toi vähän ennen tämän­vuo­tis­ta kisa­mat­kaan­sa läh­te­vän­sä MM-kisaan vii­meis­tä ker­taa ja jää­dyt­tä­vän­sä reis­sun jäl­keen kisa­pai­tan­sa Iin ravin­to­lan­sa sei­näl­le. Vii­me yönä hän on kui­ten­kin tul­lut Face­book-päi­vi­tyk­sen­sä perus­teel­la toi­siin aja­tuk­siin.– Kul­taa havi­tel­tiin, mut­ta ei ihan sii­hen yllet­ty. Lupa­sin ”one more year” ja yri­tän vie­lä tais­tel­la sen itel­le­ni. Kisa­pai­taa ei siis vie­lä jää­dy­te­tä, mut­ta mita­lei­ta juhlitaan. 

Lue lisää

Iglu­kah­vi­la meren jääl­le avau­tuu jälleen

Hau­ki­pu­taan edus­tal­le meren jääl­le on val­mis­tu­mas­sa jäl­leen iglu­kah­vi­la. Dmit­ry Murzin aloit­ti iglun ja lumi­muu­rin teke­mi­sen vajaa viik­ko sit­ten ja on pais­ki­nut töi­tä aina­kin seit­se­män tun­tia päivittäin. 


Vaih­teek­si bussilla

Pit­kän mat­kan bus­si­mat­kai­lua tulee har­ras­tet­tua har­vem­min, mut­ta nyt kävin vii­kon­lop­pu­na lin­­ja-autol­­la Jyväs­ky­läs­sä. Yleen­sä pidem­mät reis­sut teh­dään hen­ki­lö­au­tol­la, kos­ka reis­sus­sa on…