Ran­ta­poh­jan tie­to­vi­sa 27.6.2021

Kysy­myk­set

1. Mis­tä voit löy­tää pyöröpaaleja?
2. Mihin käy­te­tään epilaattoria?
3. Mitä on ootraus?
4. Mis­tä lei­von­nai­ses­ta Vii­pu­ri oli tunnettu?
5. Mikä seu­raa­vis­ta ei kuu­lu Suo­men 10:een suu­rim­paan kau­pun­kiin? a) Jyväs­ky­lä, b) Kou­vo­la, c) Kuo­pio, d) Lahti
6. Mikä oli Emma, joka kuu­lui vii­me sodis­sa suo­ma­lais­ten varustuksiin?
7. Mit­kä kak­si kau­pun­kia ovat Suezin kana­van päissä?
8. Mikä on suu­rin Suo­mes­sa pesi­vä pöllö?
9. Mik­si kut­su­taan ikku­nal­lis­ta ulko­ne­maa talon rungossa?
10. Min­kä väris­tä rie­pua Tena­vien Eppu kan­taa muka­naan? a) sinis­tä, b) punais­ta, c) val­kois­ta, d) keltaista

Vas­tauk­set

1. Hei­nä­pel­lol­ta, muo­viin kää­rit­ty­jä heinäpalloja
2. Iho­kar­vo­jen poistoon
3. Maa­laus­ta­pa, jäl­jit­te­lee puu­pin­nan kuvioita
4. Rinkelistä
5. b) Kouvola
6. Pikakivääri
7. Port Said ja Suez
8. Huuhkaja
9. Erkkeri
10. a) sinistä