Ran­ta­poh­jan teki­jät ovat juhan­nuk­sen ajan vapaal­la. Olem­me tavoi­tet­ta­vis­sa jäl­leen maa­nan­tai­na 28.6.