Kau­ko­par­tio­mies muis­te­lee: Ei sin­ne “jou­dut­tu” – hätä Suo­men puo­les­ta oli suuri

Sotainvalidi Jouko Korhonen,99 tykkää puuhastella kodin pihapiirissä Oulun Alppilassa. Syreenit ovat kukassa juhannuksena ja viinimarjat kypsyvät. Mies on kokenut monenlaisia juhannuksia, mutta yksi niistä on ikimuistoisin kaikista.

Jou­ko Kor­ho­nen, 99, edus­taa sitä har­ve­ne­vaa ja sit­ke­ää ter­vas­kan­to­su­ku­pol­vea, joka nuo­ru­kai­se­na tais­te­li sodas­sa itse­näi­sen Suo­men puo­les­ta ja on vie­lä ker­to­mas­sa koke­muk­sis­taan nuo­rem­mil­le suku­pol­vil­le. Kor­ho­nen on myös ainoa jäl­jel­lä ole­va kau­ko­par­tio­mies. Suo­men puo­lus­ta­mis­ta Kor­ho­nen pitää itses­tään­sel­vyy­te­nä. 80 vuot­ta sit­ten juhan­nus­ta vie­tet­tiin poik­keuk­sel­li­sis­sa tun­nel­mis­sa. Juhan­nus­päi­vä­nä 25. kesä­kuu­ta 1941 syt­tyi Suo­men ja Neu­vos­to­lii­ton välil­lä jat­ko­so­ta, joka kes­ti syyskuuhun… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus