Kir­jas­to laa­je­ni kesäolohuoneeksi

Iin kirjaston kesäolohuone toimii kunnan infopisteenä ja rentoutumispaikkana.Iin kirjaston kesäolohuone toimii kunnan infopisteenä ja rentoutumispaikkana.

Nät­te­po­rin näyt­te­ly­ti­la on muut­tu­nut kir­jas­ton kesä­olo­huo­neek­si. Lat­tial­le on levi­tet­ty räsy­mat­to­ja ja sei­nil­le ripus­tet­tu valo­ku­via. Olo­huo­nees­sa voi istah­taa noja­tuo­liin, pöy­dän ääreen tai vaik­ka tyy­nyl­le lat­tial­le. Viih­dyk­keek­si on tar­jol­la leh­tiä, kir­jo­ja ja nuo­ruus­muis­to­ja. Mukaan­sa voi napa­ta Iin esitteitä. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus