Teks­ta­rit: Mik­si riis­ta-aito­jen por­tit ovat auki?

Riis­ta-aito­jen por­tit on jat­ku­vas­ti auki nelos­tien var­rel­la Kui­va­nie­mel­lä Ison­vai­nion koh­dal­la molem­min puo­lin tie­tä ja Nybyyn pihaan mene­väl­lä tiel­lä. Mitä mer­ki­tys­tä aidoil­la on jos por­tit on aina auki? 11.6. myö­hään illal­la oli kak­si hir­veä tulos­sa Nybyyn koh­dal­la tiel­le, aiem­min sat­tu­neen kau­ris­ko­la­ri­pai­kan vie­res­sä. Oli­si todel­la syy­tä pitää liit­ty­mien por­tit kiin­ni, jot­ta väl­tyt­täi­siin hir­vie­läin­ko­la­reil­ta. Aitaa­mi­nen on sato­jen tuhan­sien euro­jen huk­kain­ves­toin­ti jos port­te­ja ei osa­ta käyt­tää. Seu­ra­va­na päi­vä­nä: 12 hir­veä oli hake­mas­sa rei­kää aidas­ta koh­das­sa, jos­sa ei näy auki ole­vaa port­tia. Hir­viä o pal­jon, myös myös kau­rii­ta liikkuu.

Kul­ki­ja

Mik­si Iin koti­seu­tu­yh­dis­tys ei ota kan­taa kir­kon­ran­nan raken­ta­mi­seen? Eikö täl­läi­sen yhdis­tyk­sen pitäi­si vaa­lia perin­ne­mai­se­maan suojelua.Kerrostalojako me esit­te­lem­me Wan­han Hami­nan jat­kee­na osa­na kult­tuu­ri­pää­kau­pun­kia! Herät­kää jo iiläi­set, tääl­lä tuho­taan kaik­ki kau­nis maa­seu­tu, joka on sitä, joka hou­kut­te­li ennen asuk­kai­ta Iihin.

Muut­toai­keis­sa pois