Lumen alta pal­jas­tui mas­kien paljous

Lumen sulaessa paljastuvien roskien joukossa korostui kasvomaskien lukuisa määrä. Kuvan ottamisen jälkeen on alue kunnan ympäristötiimin toimesta siivottu, mutta sulamatonta lunta on kasoissa yhä, joten roskia on siivouksen jälkeenkin esiin ilmestynyt. Kuva: Ismo PiriLumen sulaessa paljastuvien roskien joukossa korostui kasvomaskien lukuisa määrä. Kuvan ottamisen jälkeen on alue kunnan ympäristötiimin toimesta siivottu, mutta sulamatonta lunta on kasoissa yhä, joten roskia on siivouksen jälkeenkin esiin ilmestynyt. Kuva: Ismo Piri

Illin­saa­reen mene­vän tien var­rel­la sijait­se­va Iin kun­nan lumen­kaa­to­paik­ka on kiin­nit­tä­nyt kun­ta­lais­ten ja ohi­kul­ki­joi­den huo­mion, sil­lä alu­eel­le kasat­tu­jen lumi­mas­so­jen alta on pal­jas­tu­nut val­ta­va mää­rä ros­kia, joi­den jou­kos­sa eri­tyi­ses­ti ovat koros­tu­neet tal­ven mit­taan maa­han pää­ty­neet kasvosuojukset.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus