Ajankohtaista

Ompe­lu­hom­miin

Ran­ta­poh­jas­ta 29.1.1981: Kylään läh­dös­sä ollut tyt­tö­nen sai äidil­tä ohjei­ta, että pitää muis­taa kiit­tää, jos täti jotain antaa. Tyt­tö tuli kylästä…

Lue lisää
Toi­vo kan­taa yli vai­kei­den aikojen

Eläm­me poik­keuk­sel­li­sia aiko­ja. Itse kul­le­kin perin­tei­siä ja totut­tu­ja pää­siäi­sen­viet­to­ta­po­ja voi jou­tua muut­ta­maan. Onhan pää­siäi­se­nä tapa­na tava­ta ystä­viä ja suku­lai­sia, matkustaa…