Ajankohtaista

Nais­ten kymp­pi takana

Hau­ki­pu­taa­lai­nen maas­to­hiih­tä­jä Riit­­ta-Lii­­sa Ropo­nen osal­lis­tui ensim­mäi­sel­le kisa­mat­kal­leen olym­pia­lai­sis­sa tänään tors­tai­aa­mu­na. Hän oli nais­ten 10 kilo­met­rin vapaan hiih­to­ta­van kisas­sa 20:s. Riitta-Liisan…

Lue lisääYrit­tä­jil­le koulutusta

Yrit­tä­jil­le on tar­jol­la kou­lu­tus­ta­pah­tu­mia hel­mi­kuus­sa. Kii­min­gis­sä Kiim­fys Oy:n tilois­sa jär­jes­te­tään 6.2. (klo 17–19.30), Iis­sä Mic­ro­po­lik­ses­sa 7.2. (klo 10–13) ja Haukiputaalla…


Toi­mit­ta­jal­ta: Onko pak­ko osata?

Tör­mä­sin äsket­täin kah­ta eriai­heis­ta jut­tua teh­des­sä­ni tie­to­tek­nii­kan ja digi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ihmeel­li­seen maa­il­maan. Nii­tä tuli poh­dit­tua hie­man ris­ti­rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa. Työ­­Ta­­ko­­mo-hank­­keen projektipäällikkö…


Piis­pan­tar­kas­tus Kiimingissä

Oulun hiip­pa­kun­nan piis­pa Samuel Sal­mi toi­mit­taa piis­pan­tar­kas­tus­ta par­hail­laan koti­seu­ra­kun­nas­saan Kii­min­gis­sä. Per­jan­tai­na piis­pa seu­ruei­neen osal­lis­tui Kii­min­gin lukion panee­liin, jos­sa kes­kus­tel­tiin muun muassa…